Neden Kaygımız Artıyor ?

Günden güne artan kaygımız ve stresimizin temeli, temel ihtiyaçlarımızın “tehdit” altında olduğunu hissetmemiz.
Sosyal izolasyon,gıda ürünlerinin azalması,işimizin belirsizliği gibi çoğu alandaki zorluk hayatta kalma içgüdümüzü artıyor ve bir çözüm üretemediğimizde; stres,korku,umutsuzluk hissediyoruz.
Maslow’un hiyerarşi piramidi en alttan yukarı doğru en temel ihtiyaçlarımızdan başlayarak kendini gerçekleştirmeye doğru ilerleyen bir süreç.
Maslow,piramidin herhangi bir basamağından biri karşılanamadığında,Kendini Gerçekleştirmenin sağlıklı olamayacağını savunur.
İnsanın kendini tam anlamıyla Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı şu anda var olan kaygımızın kaynağını oluşturuyor.Bu da şu anda birçoğumuzun hissettiği duygu.
Duygularını,hislerini kabullen ve yüzleş.
Sen piramidin neresindesin?
Hangi alanda tehdit hissediyorsun?